Den internasjonale jentedagen

11.10.2017 - 06:38 3 kommentarer

I desember 2011 blei det bestemt at 11 oktober skulle vere den internasjonale jentedagen. Ein dag der ein setter søkelyset på dei utfordringane jenter rundt om i verda møter. Utfordringar som kan hindre skulegang, beskyttelse og muligheit til å bryte ut av fattigdom. Ein dag der me skal sette pris på det som har skjedd, men også som ein påminnelse om at me fortsatt har ein veg å gå. 

Denne dagen er utruleg viktig, på veldig mange måtar. Det som er ekstra fint på ein sånn dag er at veldig mange er flinke til å bruke stemma si, og å stå opp for jenter. Det vil eg også gjer, men på ein litt anna måte. Eg vil skrive det eg er glad for, og det eg aldri skal ta for gitt. 

♥Eg er glad for at eg blei født og oppvokst i eit land der jenter blir sett på som like verdifulle som gutar. 

♥Eg er glad for at eg har fått gratis utdanning.

♥Eg er glad for at eg kan gå i gatene her uten å vere redd, bli seksuelt trakasert eller oppleve ubehag. 

♥Eg er glad for at eg har akkurat samme muligheiter som broren min. At eg alltid har kunne gjort det han har gjort. 

♥Eg er glad for at eg sjølv bestemmer over min eigen kropp og mitt eige liv. 

♥Eg er glad for at det norske rettssystemet ser på kvinner like viktige som menn, og gir oss både hjelp og rettferdigheit. 

♥Eg er glad for at eg har muligheit til å ta høgare utdanning.

♥Eg er glad for at eg har muligheit til å få godt betalte jobbar, og kunne vere sjølvstendig. Kjøpe min eigen leiligheit, eller hus. 

♥Eg er glad for at eg har ei stemme. Ei stemme som blir hørt.

♥Eg er glad for å vere ei jente. 

Ti ting eg er glad for. Ti ting eg setter pris på. Ti ting som me ikkje må ta som ein sjølvfølge. Ti ting me må huske på. 

Så la oss sette pris på kor godt me har det, men ikkje gløyme at det har vore ein kamp for at me skal kunne ha det sånn. At  det fortsatt er ein kamp i veldig mange land. At det fortsatt er ein lang veg å gå. Så la oss jobbe for ein bedre verden for jenter. La oss stå sammen. La oss styrke kvarandre. Heie på kvarandre. La oss hjelpe kvarandre. 

3 kommentarer

Sceptic

11.10.2017 kl.09:05

" jenter blir sett på som like verdifulle som gutar"

Betyr det at du ikke har fått med deg at i Norge blir jenter sett på som mer verdifulle enn gutter. Alt skal tilrettelegges for jenter slik at jenter får høyere utdannelse mens gutter blir skoletapere.Til og med noen politikere her jo fått med seg det

Gaunil

11.10.2017 kl.10:04

En som tenker positivt. En fin oppsummering av positive ting som jentene har kjempet seg til. Nei, det er ingen selvfølge. Det finnes krefter i vårt samfunn i dag som ikke liker at jentene skal ha alle disse rettighetene. Det finnes nok jenter som ikke er glad for at de er jenter.

Minrefleksjon

11.10.2017 kl.13:29

Veldig fint innlegg, også utrolig sant!!

Skriv en ny kommentar

hits